Πέρλες

Πέρλες

Η θάλασσα προσφέρει... και εμείς επιλέγουμε για εσάς από το 1890

 "Pearls are always appropriate"

JACKIE KENNEDY